Wie zijn wij

SMPM staat voor Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht en draagt bij aan de ontwikkeling van Limburg binnen drie maatschappelijke thema's: gezond leven, leren én bewegen. Daarbij is het idee dat iedereen zo veel mogelijk meedoet, de jeugd in het bijzonder. En dat lukt ook omdat iedereen talent heeft dat op een inspirerende manier aangesproken wordt. 

SMPM verbindt bovendien bedrijven en instellingen met sociaal-maatschappelijke projecten. Voor bedrijven is dit een professioneel platform, waarop men zich sociaal maatschappelijk en geëngageerd kan manifesteren. Daarnaast werkt SMPM veel samen met gangmakers bij overheden en in het onderwijs. 

SMPM maakt gebruik van het communicatieplatform MVV Maastricht. Want MVV Maastricht wordt euregionaal als een traditierijke club beschouwd. Deze club is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en biedt een kansrijk platform voor sportbeleving.

SMPM is voorgekomen uit de initiatiefgroep die MVV Maastricht in 2010 opnieuw op de kaart heeft gezet en met name vanuit die mensen die de maatschappelijke oriëntatie hebben ontwikkeld. 

Deze stichting SMPM werd opgericht in oktober 2010 als een aparte juridische entiteit, een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, aangestuurd door een vijfkoppig bestuur. Bestaande uit:

Theo Thuis: voorzitter

Ward Vleugels: secretaris

Sjaak van der Zande: penningmeester

Jacky Lamoré: bestuurslid

Maurice Olivers: bestuurslid

Anton Gorgels: bestuurslid

Het doel is de sociale cohesie en de maatschappelijke betrokkenheid in Maastricht te versterken via het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van maatschappelijke projecten. 

SMPM kiest daarbij voor een sectoroverstijgende integrale aanpak, dus een horizontale verbinding in plaats van silo oplossingen. Daarmee nodigt SMPM bedrijven en instellingen nadrukkelijk uit om mee te doen in de uitvoering van haar activiteiten en projecten. Zo stemt de stichting haar activiteiten met de overheid af en werkt vanuit projecten aan meerjarige, te verduurzamen programma's.

Th.J.F. (Theo) Thuis

Voorzitter