Wie zijn wij

 

De stichting

SMPM staat voor Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht en draagt bij aan de ontwikkeling van Limburg binnen drie maatschappelijke thema's: gezond leven, leren én bewegen. Daarbij is het idee dat iedereen zo veel mogelijk meedoet, de jeugd in het bijzonder. En dat lukt ook omdat iedereen talent heeft dat op een inspirerende manier aangesproken wordt. 

SMPM is een actieve stichting met een fijnmazig relatienetwerk in Limburg. Door de vele activiteiten liggen er nauwe banden op allerlei terreinen in de zorg, het onderwijs en het arbeidsdomein. Daarnaast werkt SMPM samen met lokale en regionale overheden, wetenschappers, charitatieve instellingen en natuurlijk sport gerelateerde organisaties. SMPM verbindt bovendien bedrijven en instellingen met sociaal-maatschappelijke projecten. Voor bedrijven is dit een professioneel platform, waarop men zich sociaal maatschappelijk en geëngageerd kan manifesteren. Een overzicht van bovengenoemde instellingen en onze partners treft u aan in ons bestuur verslag 2019, elders opgenomen op deze website.

 

Algemeen

Fiscaal nummer:

De Stichting Maatschappelijk Projecten Maastricht heeft de status van een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en is als zodanig geregistreerd bij de belastingdienst onder nummer RSIN/fiscaal nummer 8230.03.723

Contactgegevens:

Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht

Avenue Ceramique 226

6221KX Maastricht

info@smpm.nl

www.smpm.nl

ING bank 653649215

INBAN NL62ingb0653649215

BIC INGBNL2a

KvK 50926373

BTW 8230.03.723.B.01

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Maatschappelijk Projecten Maastricht bestaat uit 6 personen. Aan de hand van haar doelstellingen en door het bestuur opgestelde beleidsplan worden zelf ontwikkelde of door derden aangedragen initiatieveninitiatieven uitgewerkt en ondersteund en begeleid.

 

Bestuurssamenstelling

Theo Thuis: voorzitter

Ward Vleugels: secretaris

Sjaak van der Zanden: penningmeester

Maurice Olivers: bestuurslid

Anton Gorgels: bestuurslid

 

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegelden voor de uitoefening van hun bestuursfunctie.

 

Doelstelling en Beleidsplan

1.     Inleiding.

Het beleidsplan van de Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht voor de 5 jarige periode 2020-2025.  Het plan gaat in op Wie wij zijn en wat we gaan doen. SMPM kiest voor de uitvoering van haar activiteiten altijd samenwerking met haar netwerkpartners.  In de komende jaren staat gezonde voeding en meer bewegen voor kinderen onder de 18 jaar centraal.  Per jaar zullen in activiteitenplannen de accenten worden gelegd in afstemming met de partners waarmee wij samenwerken in de voorbereiding en uitvoering.  Het werven van financiële middelen staat eveneens hoog op de agenda.  Samen met andere partners de (financiële) project coördinatie uitvoeren zal de komende jaren vaker ter hand worden genomen.

2.     Doelstelling: Sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid versterken

Het doel is de sociale cohesie en de maatschappelijke betrokkenheid in Maastricht te versterken via het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van maatschappelijke projecten. SMPM kiest daarbij voor een sector-overstijgende integrale aanpak, dus een horizontale verbinding in plaats van silo-oplossingen. Daarmee nodigt SMPM bedrijven en instellingen nadrukkelijk uit om mee te doen in de uitvoering van haar activiteiten en projecten. Zo stemt de stichting haar activiteiten af met de overheid en werkt vanuit projecten aan meerjarige, te verduurzamen programma’s. Projectuitvoering vindt plaats met partners in het onderwijs, sportverenigingen, buurten, bedrijfsleven en overheden. Verankerd SMPM neemt als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven ook deel in JOGG Maastricht en JOGG Limburg en is social innovator en supporter van Mosa Vitae, partner van de Maatschappelijke Voetbal Vereniging, supporter van Playing for Success, supporter van COACH Sport en Food, en verschillende andere verenigingen in de provincie Limburg.

3. Hoe gaan we dat doen ?

DRIE EENVOUDIGE DOELEN Water, gezond eten, bewegen...

Het is geweldig om in deze tijd kind te zijn. Nooit eerder konden kinderen zo ongehinderd spelen, ervaren en socialiseren. Maar wie goed kijkt naar hetgeen er in de praktijk terechtkomt van de basisbehoeften eten, drinken en bewegen, moet toch ook bezorgdheid voelen. Omdat kinderen - net als hun ouders - heel wat uren achter het scherm zitten met gamen, huiswerk en andere afleiding. En dat gaat ten koste van bewegen. Bovendien bevat het voedingspatroon een overvloed aan suikers. Zowel in frisdranken als in ons voedsel zitten hoge concentraties zoetstoffen en zouten. En dat is echt niet goed. 1-1-1 Stichting SMPM richt zich heel direct en resultaatgericht op deze drie eenvoudige basisbehoeften: water drinken, eten en bewegen. En heeft de doelen voor de jeugd vereenvoudigd tot: Speelse aanpak De SMPM-campagne is in haar drie activiteiten gericht op kinderen, hun ouders en andere betrokkenen. En wil iedereen bewust maken en motiveren om een gezonde leefwijze in te voeren. Op een speelse manier gaat SMPM in actie en werkt graag samen met andere partijen om haar doel overtuigend te bereiken. Basisscholen, sportclubs, overheden en andere stichtingen... iedereen kan meedoen en op ons rekenen. Maar ook onze ambassadeurs en partners werken mee. Want alleen als we dit samen, duurzaam en structureel aanpakken, behalen we succes. Elke dag: 1 liter kraanwater 1 kilo gezond eten 1 uur bewegen

DRINK 1 LITER WATER PER DAG Jong geleerd... Om de gezondheid van kinderen effectief te bevorderen, is het matigen van zoete dranken de grootst mogelijke stap voorwaarts. En daarom is het zo cruciaal dat kinderen op jonge leeftijd leren dat kraanwater de meest gezonde drank is. Om dat doel te bereiken heeft Stichting SMPM een hele range van activiteiten opgestart en ondersteund. Bestaande initiatieven in de regio krijgen een podium bij SMPM, maar er is ook een langlopende campagne gestart, waarbij basisschoolleerlingen worden gestimuleerd om kraanwater een vaste plek te geven in hun leven. Website De projectwebsite www.literwaterperdag.nl is bedoeld voor kinderen en hun ouders. Op die site zijn alle acties en actualiteiten te vinden. Waterbar De Waterbar is een ludieke Vespa met heerlijk koel kraanwater aan boord. Maar ook een werktafel met smaakvolle kruiden en fruit. Zodat iedere deelnemer aan de workshop zelf een smaakje aan het water kan toevoegen. Bovendien krijgt elke bezoeker aan de Waterbar een fraaie bidon met de naam Drink Water. Een bidon die je mag houden en elke dag opnieuw mag gebruiken. Want het zou heel goed zijn als iedereen een liter kraanwater per dag drinkt ;-) Bekijk de projectwebsite: www.literwaterperdag.nl

EET 1 KG GEZOND PER DAG Bewuster eten SMPM heeft een campagne in voorbereiding waarin jongeren aan de basisschool bewuster leren eten. Zoals de Waterbar kraanwater op smaak brengt op het schoolplein, zo komt de Groentebar een korte cursus ‘snoepgroente’ geven. Want het is wetenschappelijk vastgesteld dat Nederlanders erg veel voedsel consumeren waarin absurd veel suiker is verwerkt. In de vorm van smaakstoffen, conserveermiddelen, kleur- en geurstoffen. Allemaal toevoegingen waarvan suiker de minst gezonde is. Campagne Om jongeren al vroeg bewust te maken van de voeding die wij tegenwoordig eten, start SMPM een campagne die aanmoedigt om meer verse groenten en fruit te eten, in plaats van sterk gezoete voeding uit de procesindustrie. Die bewustwording kan gaan via het tuinieren met de klas. Maar ook door middel van een workshop op het schoolplein, waarbij kinderen zelf hun snoepgroenten gaan maken. Bekijk de projectwebsite: www.eetkilogezondperdag.nl En voor onze stadslandbouwtuin: www.5050bgreen.com

BEWEEG 1 UUR PER DAG We hebben beweging nodig Ons lichaam is gemaakt om te lopen, te rennen, te spelen. Maar we zitten veel te veel, komen te weinig buiten en maken te veel scherm-uren. En we rennen niet vaak. Terwijl ons lichaam dat bewegen heel erg nodig heeft. Campagne Daarom is SMPM een campagne gestart die bedoeld is om onze jongeren weer in beweging te krijgen. Want we moéten gewoon een uur per dag bewegen. Lopen of rennen, het liefst dansen en springen. De Beweeg-Bar is een dansmobiel die van school naar school gaat. En het schoolplein omtovert in een discotheek. Kinderen krijgen een opzwepende instructie als opmaat naar dagelijkse beweging. Boosth De campagne werkt samen met andere initiatieven in Maastricht, zoals bijvoorbeeld: www.boosth.nl Het initiatief combineert computergaming met sportief bewegen. Zodat de jonge spelers steeds actief moeten blijven om verder te komen in het spel. Daar hoort een stappenteller bij, die gratis onder de spelers wordt verspreid. Het project maakt een spannende evolutie door en met Beweegbar rijdend van school naar school gaan we het grote verschil maken. Bekijk de project website: www.beweeguurperdag.nl

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In het afgelopen jaar is een veelheid van activiteiten uitgevoerd. Een uitgebreid overzicht en een toelichting hierop treft u aan in ons bestuur verslag 2019 elders op deze website.

Financiële verantwoording

In 2019 werd voor een bedrag van € 62.500 fondswerving bij onze partners gegenereerd. Er werd voor € 93.491 besteed aan projecten. Per saldo nam de bestemmingsreserve ultimo 2019 af met € 34.209 tot € 68.336.

De werkingskosten van de stichting zijn zeer beperkt.

Bij de jaarrekening 2019 werd door haar accountant een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.

De jaarrekening 2019, de accountantsverklaring en een verdere toelichting treft u aan in het bestuursverslag 2019 elders op deze website.

 

Th.J.F. (Theo) Thuis

Voorzitter