Wat deden wij al eerder?

SMPM heeft in de loop van haar bestaan een hele verzameling projecten georganiseerd. Terwijl het hoofdaccent tegenwoordig ligt op gezond 'drinken' - 'Eten' en 'Bewegen', waren er al eerder een groot aantal projecten die bijzonder goed scoorden. Hieronder een greep uit die successen:

fietsproject

SBO De Opstap en De Sprong starten een fietsproject om de kinderen uit het speciaal basisonderwijs zelfstandig naar school te kunnen laten fietsen.  In het recente verleden werden deze leerlingen met collectief vervoer of door de ouders naar school gebracht.  Met het fietsproject leren de kinderen sneller op eigen gelegenheid naar school te rijden. Onder leiding van Ad Wijnands oefenen de kinderen iedere week.

Scoren met Gezondheid

Scoren met Gezondheid is het overkoepelende thema waarin Veer doen 't met allerlei stimuleringsprogramma's inzet op gezonder leven, gezonde voeding en meer bewegen.  Het accent van de projecten ligt op kinderen van 8 tot 18 jaar, met een prioriteit 8 tot 13 jaar

Overgewicht Buitenspel

Overgewicht Buitenspel leert kinderen met overgewicht / obesitas op een speelse manier samen met opgeleide profvoetballers van MVV Maastricht opnieuw plezier te hebben in sport en bewegen.  Dit onder de professionele begeleiding van vakkrachten van MUMC+.

De verbindende kracht van voetbal wordt gebruikt om lichamelijke activiteiten te stimuleren en een blijvende leefstijlverandering te bewerkstelligen. 

Uitbreiding met andere sporten zoals dans, hockey, zwemmen en overgang naar reguliere sportverenigingen moeten bewegen en gezond leven bij deze jongeren bevorderen.

Lekker Fit!

Lekker Fit! is een beweeg- en leerprogramma, oorspronkelijk uit Rotterdam. Met Lekker Fit! leren kinderen op de basisschool op een leuke manier alles over een gezonde levensstijl. Daarna zal er uitrol plaatsvinden naar alle scholen van Mosa Lira én de overige onderwijskoepels.  Zo bereiken we straks 10.000 kinderen in Maastricht en omgeving.

Zakelijke Platform

SMPM maakt gebruik van het zakelijke platform, partners en netwerk van MVV Maastricht, de profvoetbalclub in de stad Maastricht. Het merk MVV Maastricht wordt ook ingezet als middel om meer aandacht te genereren. De voetbalsport verbindt mensen en de professionele sporter dient als voorbeeldfunctie en motivator in diverse projecten zoals de strijd tegen obesitas in Overgewicht Buitenspel, respect en fairplay in Dutch StreetCup Maastricht en leren in een wow-omgeving bij Playing for Success Maastricht.

Limburg Hart Veilig

Elk jaar worden duizenden mensen in Nederland getroffen door een acute hartstilstand. In Limburg zijn dat enkele honderden mensen per jaar. Hiervan vinden 80% van de hartstilstanden thuis plaats. Door binnen zes minuten 112 te bellen, te starten met reanimeren en defibrilleren kan de overlevingskans stijgen van 10-20% naar 50-70%. 
Veer doen t, MVV Maastricht, Q-Park en MUMC+ hebben doel minimaal 250 vrijwilligers opleiden gehaald.Tot nu toe zijn 265 vrijwiligers getraind en geslaagd. Sinds begin van de actie zijn 285 extra aanmeldingen op het SMS systeem in de regio Maastricht te zien. HartslagNu is het nieuwe alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reaninmaties. Vanaf 1 november 2012 wordt er met HartslagNu gealarmeerd en niet meer met AED Alert. Alle vrijwilligers die ingeschreven stonden in AED Alert zijn nu opgenomen in HartslagNu. De oproepen die je vanaf dat moment krijgt, hebben dan als afzender HartslagNu.

Nao Väöre

SMPM voerde van 2011 tot en met 2013 samen met welzijnsorganisatie Trajekt het meerjarig stimuleringsprogramma Nao Väöre uit, mede mogelijk gemaakt door stichting Elizabeth Strouven. Het programma is gericht op kanszoekende jongeren en vitale ouderen, o.a. door inzet maatschappelijke arbeid en ondersteund door het bedrijfsleven. SMPM maakt daarbij verbindingen tussen verscheidene partijen zoals bedrijven, zorginstellingen, sport- en buurt-verenigingen, scholengemeenschappen, woningcorporaties en overheid en gaat uit van meedenken, verbinden en vooral meedoen.

De resultaten werden in 2014 middels wetenschappelijk onderzoek door Zuyd Hogeschool gepubliceerd. Inmiddels is duidelijk dat de methodiek 'maatschappelijk makelen' in de huidige nieuwe werkelijkheid werkt binnen de eigen kracht van de civil society. 

Zelfredzaamheid Boschpoort

De wijk Boschpoort verdient een mooi en veilig speelterrein, activiteiten voor ouderen, een centraal trefpunt en sportactiviteiten. De bakermat van het betaalde voetbal in Maastricht ligt immers aan de Boschpoort. Samen met Stichting Leefbaarheid Boschpoort, Bosscherveld en Trajekt pakte Veer doen 't deze drie projecten integraal op, om met partners uit het bedrijfsleven zoals ARCADIS en KNHM de revitalisering van deze (soms vergeten) buurt mogelijk te maken. 
Een eerste aanzet werd gegeven op de NL-Doet Vrijwilligers Dag op 17 maart 2011, waarbij enthousiaste medewerkers van Arcadis samen met buurtbewoners het speelterrein opschoonden. Er werd een omheining en twee (klim)bomen geplaatst, betaald door Arcadis. Het startschot voor het creëren van een (nieuw) buurtcentrum als trefpunt voor oud en jong werd gegeven op 10 oktober 2012. Dat was het begin van de verbouwing van de Alphonsusschool tot trefcentrum als goed voorbeeld van eigen kracht uit de buurt gekoppeld aan MBO door bedrijven. De Gemeente Maastricht droeg tenslotte het pand over voor symbolische bedrag van 1 euro. 

Playing for Succes

Playing for Succes is een sportief naschools programma met Trajekt, MosaLira, JongLeren, LVO, Citaverde, Veer doen 't en MVV Maastricht. Jeugd werkt aan het versterken van zelfvertrouwen en verbeteren van leerprestaties in een inspirerende voetbalomgeving (Geusseltstadion). Veer doen ´t zoekt ook hierbij partners uit het bedrijfsleven.

StreetLeague

Bij StreetLeague Maastricht is jeugd niet alleen actief bezig met sporten en bewegen, maar geeft ook iets terug aan de buurt door allerlei maatschappelijke karweitjes en klussen te doen, waar ze extra "punten" mee verdienen. Zij krijgen daar ook dingen voor terug, zoals bijv een workshop Held met je Geld. Ambassadeur is Sjoerd Winkens. Doel is om buurt, ondernemers en jeugd met elkaar maatschappelijk te verbinden.

CruijffCourts

Op de CruijffCourts in Wijckerpoort en Pottenberg spelen jongeren uit die én omliggende wijken, in het kader van gezond bewegen, elke dag. Zij houden dat pleintje zelf bij en op woensdag komen MVV-spelers een partijtje meespelen. Sportcoaches van Trajekt begeleiden deze spelletjes in samenwerking met MaastrichtSport. Doel is om jeugd te laten sporten en bewegen en sociale contacten op te bouwen. Ook is de combinatie gemaakt met andere bewegingsvormen zoals dansen. Deze samenwerking met Nederlandse Dansdagen leverde Dans op de Cruijff Courts in 2013 zelfs een Gouden C op. 

Lerend Scoren

Een 2-jarig samenwerkingsverband tussen 22 scholen van MosaLiraVeer doen 't en MVV Maastricht bevatte o.a. onderwijsmodules over voetbal als bedrijf, deelname aan trainingen en andere bewegingsactiviteiten, theorie over fairplay en respect. In dit programma ontmoetten onderwijs en sport elkaar in verschillende activiteiten. Hierdoor konden de ruim 5.600 leerlingen van MosaLira op een leuke en leerzame manier kennis maken met gezond bewegen. Dat was sportief bezig zijn én het leren leuk te vinden.

Dutch Street Cup 

Het werd een professionele competitie met 20 deelnemende steden onder de naam Dutch Street Cup (voortgekomen uit het NK Dak-en Thuislozen). De deelnemers vanuit Leger des Heils, getraind door BVO's zoals Ajax en PSV reisden het hele land door om uit te komen tegen andere steden. Door MVV Maastricht werden sinds 2012 zo'n 2 teams getraind en gefaciliteerd door MVV Maastricht. Het 2e team won in 2013 de landelijke Fair Play prijs. Door in een team te sporten bouwen deelnemers regelmaat en sociale contacten op, leren omgaan met regels en verplichtingen en natuurlijk werken ze aan hun gezondheid.

Sportcoaches

Samen met Trajekt en NISB werden jongeren zonder diploma opgeleid voor het diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 (LSR-2). Zij werden ingezet bij allerlei activiteiten, zoals de CruijffCourts en StreetleagueMaastricht. Omdat zij afkomstig waren uit de eigen buurt, werden ze een goed voorbeeld voor alle andere jongeren.

Shining Star Fund

Het Shining Star Fund 'Sterren Stralen' is een duurzaam project binnen resocialisatie en re-integratie van Leger des Heils en SMPM, waarin door aangesloten bedrijven in dit fonds werkervaringplekken worden aangeboden in de begeleiding van cliënten van Leger des Heils. Doel is terugkeer in een reguliere baan. De werkcoach van het Leger des Heils begeleidt de clienten en bedrijven ondersteunen het fonds financieel én leveren een medewerker voor training on the job. Ook ontvingen we in 2013 steun vanuit Start Foundation.
Het Shining Star Fund heeft inmiddels aantoonbare resultaten geboekt. Van de kandidaten uit de groep van het stoeltjesproject bij MVV Maastricht (stadiononderhoud, zie foto) zijn vier mensen doorgestroomd naar een betaalde baan, onder ander bij Townhouse, of ze hebben een groeibaan gekregen bij Stichting Phoenix door onder meer tijdens hun werk bij HAGO het heftruckcertificaat te halen. Ook binnen Hotel Beaumont werkt nu een kandidaat waarbij men de intentie heeft een betaalde baan aan te bieden, na het succesvol doorlopen van het traject.
Dankzij de inzet van deze en andere bedrijven in het Shining Star Fund hebben deze mensen weer zicht op een betere toekomst en structuur in hun leven. Wij nodigen bedrijven uit om dit fonds te ondersteunen, zodat meer kandidaten de mogelijkheid hebben aan het project deel te nemen. Kortom, voor u als bedrijf een mogelijkheid om een prima en loyale medewerker op te leiden én een mooie invulling als bedrijf in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Boomplantdag "Us Park"

Op zaterdag  2 maart 2013 werden er zeven uit de kluiten gewassen honingbomen van 125 kg per stuk bezorgd in Wittevrouwenveld. Deze bomen werden onder deskundige leiding met een graafmachine en met hulp van de buurtbewoners geplant in het buurtpark (achter het Trefcentrum, naast de kerk). Deze bomen heeft het Buurtplatform Wittevrouwenveld verworven op de Maatschappelijk Beursvloer Maastricht van TRAJEKT, die vorig jaar oktober heeft plaatsgevonden en zijn met hulp van de hieronder genoemde bedrijven geleverd en geplant met medewerking van gemeente Maastricht. Wethouder Albert Nuss en Tiny Meese, onderneemster en vrijwilliger bij het Trefcentrum namen de schoppen ter hand om de eerste boom te planten. Deze werd `us mielke`vernoemd, als eerbetoon aan Miel Verbert, een begrip in de wijk.
Bedoeling is om "us park" te gebruiken als trefcentrum buiten, het buurtplatform en Trajekt zullen deze ontmoetingsplek benutten voor activiteiten, er is nog een terras gepland en ook bedrijven zullen worden uitgenodigd om gebruik te gaan maken van de faciliteiten. "Us Park"aan de Edisonstraat werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van: Hoveniersbedrijf HUB SLANGENO4SABN AMROMaastricht, DOLMANS LANDSCAPINGAVANCE werving en selectie, Q-PARKMONEYforVALUE en QBIC hotels.

Dansen in het Park

Dit project kwam mede tot stand door inhoudelijke en financiële bijdrage vanuit Nao Väöre. De start en eerste keer op 22 april 2012 bleek een groot succes, ruim 80 ouderen dansten op de ruime dansvloer in Malberg, mede mogelijk gemaakt door Trajekt. Nu wordt elke maand lustig gedanst in Centre Manjefiek Malberg, in Daalhof en het centrum (D'n Hiemel). In Maastricht-Oost werd aansluitend ook gedanst. De Heeg kreeg de primeur. Deelnemers werd gevraagd om hun eenzame buurtgenoten mee te nemen. 

Hagerpoort

Het nieuwe woonzorgcomplex Hagerpoort in Amby wilde hun schitterende gebouw ook 's avonds benutten voor allerlei activiteiten en zocht naar vrijwilligers voor de avondopenstelling. Veer doen 't heeft middels het verenigingsmodel een 4-tal vrijwilligers geleverd die door hun maatschappelijke arbeid elke dinsdag- en vrijdagavond de avondopenstelling mede mogelijk maken. Voor de ouderen in het centrum en de omgeving is het gezellig een kaartje leggen, wat bijpraten, koffie drinken en zelfs een biljart is aanwezig. Het bedrijfsleven en de ketenpartners maken deze zeer gewaardeerde maatschappelijke arbeid financieel mogelijk.  

ZevenBronnen

ZevenBronnen in Amby ontvangt elke dag bezoekers en ook 's avonds is de ontvangstruimte van maandag t/m donderdag geopend tot 21.00 uur met ondersteuning van vrijwilligers van Veer Doen ´t.  Zij ontvangen de gasten en verwennen de bewoners met een drankje en vooral veel aandacht.