Onze Partners

Stichting SMPM werkt samen met heel wat organisaties en overheden. Samenwerking is immers de enige manier om betekenisvolle projecten te realiseren. 

Met een aanmerkelijk deel van deze organisaties onderhouden wij een vaste relatie. Wij noemen hen daarom onze Netwerkpartners:

 

Andere organisaties geven er de voorkeur aan, om per project de samenwerking met SMPM af te stemmen. Hen noemen we daarom onze Projectpartners. Ook deze partijen zijn wij veel dank verschuldigd bij het realiseren van de uiteenlopende projecten.