The Masters in actie

De bijeenkomsten van SMPM hebben altijd verrassende elementen. Omdat de stichting mensen en organisaties bij elkaar brengt die elkaar enorm kunnen inspireren en versterken.

Donderdagmiddag de 24e oktober kwamen de ambassadeurs weer bij elkaar op een bijzondere lokatie. In het prachtige pand van The Masters aan HoogFrankrijk in Maastricht. Gastvrouw Sheila Oroschin wist het gezelschap te ontvangen in de prachtige ambiance van Vorkje Prik, een succesvol initiatief voor gezinnen die wekelijks binnen budget gezond willen eten.    

Een van de inleidingen kwam van Anita Vreugdenhil, die vanuit MUMC+ het project Coach runt. De complexiteit rond de gezondheid van kinderen kent veel remmende factoren, maar Anita en haar team weten geleidelijk steeds meer kinderen te bereiken. Grote vraag blijft hoe je de betrokkenheid van kinderen en hun ouders verder kunt opschalen.

Er ontstaan stilaan steeds meer initiatieven in samenwerking met het basisonderwijs. En door samen te werken met de keukens van The Masters is het wellicht haalbaar een programma op te zetten waarin kinderen zélf leren koken, en zich meer bewust worden van gezonde voeding.    

Terwijl de reguliere SMPM bijeenkomst meestal bedoeld is om terug te blikken op de gemaakte stappen, ging er nu veel meer aandacht naar de nabije toekomst. Tijdens de bijeenkomst ontstond een vruchtbare interactie tussen de verschillende partners. Velen zijn ervaringsdeskundig en anderen weten de weg naar samenwerking. Die hele synergie tussen de aanwezigen had alles te maken met de etende gezinnen van Vorkje Prik, die in de achtergrond het bewijs leverden dat onze samenleving wel degelijk belangstelling heeft voor gezonde, betaalbare voeding.      

We zullen de komende tijd iedereen op de hoogte houden van de concrete vervolgstappen. Want er gaat vanalles op gang komen, dat is duidelijk. In elk geval kunnen we terugblikken op een uitermate inspirerende namiddag in het prachtige pand van The Mastres, waarin werklust en daadkracht centrale thema's zijn. Heeft u vragen of zoekt u aansluiting, schroom niet contact te zoeken via onze site. SMPM staat open voor alle ideeën en kansen voor een gezondere regio.