Bestuursverslag 2020

Door corona was 2020 voor ons allemaal een bijzonder jaar. De in 2019 in gang gezette focus op gezond eten en meer bewegen werd doorgezet. Niet zoals gepland door de inzet van de groentebar, want dat kwam door de pandemie tot stilstand. Wel werden tijdens de lockdowns online lessen gegeven in samenwerking met Mosa Lira. En in de tussenliggende periodes ontplooiden we fysieke activiteiten met buurten, onderwijsinstellingen en verenigingen. Denk aan ontbijtsessies in De Heeg, COACH Food sessies bij The Masters, en het verspreiden van Gamin bidons tijdens buitenactiviteiten.

Het onderwijs mag niet ten koste gaan van eventuele lockdowns, daarover is iedereen het eens. En
kinderen willen van nature graag nieuwe dingen leren. Daarom ondersteunt SMPM het basisonderwijs
met digitale lessen voor thuis. Samengesteld door de leerkrachten van Mosa Lira en andere deskundigen. Zo hebben kinderen altijd online toegang hebben tot inspirerend materiaal. Dus liet SMPM een behoorlijke serie onderwerpen samenstellen, die door duizenden kinderen in de regio Zuid-Limburg worden bekeken. Dit via het lesprogramma van 2020 en 2021 van Mosa Lira.
SMPM wil het komende jaar deze koers verder gaan verbeteren. Door de verschillende lesonderwerpen
te catalogiseren, zodat ze ook voor docenten aantrekkelijk blijven om te gebruiken in hun lessen.
Maar ook door nog vaker leerlingen te betrekken in de samenstelling van het programma. Het jaarverslag 2020 vind je hier online.