Sportakkoord in Maastricht is rond

Het is zover: Maastricht heeft een eigen Sportakkoord. Een landelijk sportakkoord is er al sinds juni 2018. Dat werd getekend in Den Haag, waarmee alle sport-gerelateerde organisaties samen afspreken, dat zoveel mogelijk Nederlanders - eigenlijk iedereen -  een leven lang fijn moet kunnen sporten. En nu is er ook zo'n akkoord in Maastricht.

Ook Maastricht vindt het belangrijk dat alle neuzen in dezelfde richting staan. Dus kwam sportformateur Johan Vermeulen in actie, die alle Maastrichtse partners om de tafel bracht. Het Maastrichts Sportakkoord wordt gedragen door sportverenigingen, onderwijs, sport-ondernemers, zorg, event-organisatoren, gemeente, bedrijfsleven en zo ook SMPM. De centrale sportieve ambitie is om sporten en bewegen bij alle lagen van de Maastrichtse bevolking vertrouwd te maken. En daar mogen de kinderen tussen 6 en 11 niet bij ontbreken.

Het Maastrichtse akkoord werd getekend in het Van De Valk hotel op donderdag 9 juli 2020. Het werd een beetje een feestelijke bijeenkomst onder leiding van sportcommentator Bas van Mulken. Maar ook een samenkomst met aandacht voor elkaars veiligheid vanwege COVID-19. Door het zetten van alle handtekeningen verklaren de deelnemende partijen actief aan de slag te gaan met de vijf doelstellingen in het akkoord.

  • Inclusief sporten en bewegen, iedereen kan en mag meedoen.
  • Duurzame sportinfrastructuur.
  • Vitale sport en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur.
  • Van Jongs af aan vaardig in bewegen.
  • Talentontwikkeling en Sportevenementen inspireren.

Die vijf ambities staan uitvoerig beschreven in het plan, dus wie het akkoord zelf eens wil lezen kan hier terecht