Onderwijs op afstand

Het kabinet heeft besloten vanaf 16 december tot 18 januari 2021 de scholen opnieuw te sluiten. Deze Corona-maatregel  heeft tot gevolg dat de meeste kinderen wekenlang thuis zitten. SMPM heeft in samenwerking met anderen het initiatief opgepakt om digitale videolessen te produceren. Geheel onder de deskundige, inhoudelijke leiding van de docenten van MosaLira in Maastricht.

De leuke lessen voor onderwijs op afstand bieden onderwerpen uit allerlei vakken. Zowel geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, biologie, maar ook rekenen en taal komen aan bod. En niet op de laatste plaats items over een gezond leven: méér bewegen, gezonder eten én drinken.

De leerkrachten kiezen voor een speelse, onderhoudende aanpak. Zonder schoolse toonzetting gaan ze bij mensen op bezoek en laten ze ook allerlei thema's door deskundigen uitleggen. De lesvideo's houden zo het midden tussen een eigen omroep en speels onderwijs-materiaal.

Uiteraard mogen ook leerlingen, ouders en onderwijzers uit andere regio's gebruik maken van de lessen. Maar ze zijn in het bijzonder gemaakt voor de leerlingen van de regio Groot-Maastricht / Zuid-Limburg.

Zowel leerkrachten als leerlingen en hun ouders kunnen vrij gebruik maken van de online video's. Die worden steeds aangevuld met nieuwe afleveringen, door de leerkrachten voorbereid en uitgewerkt. Het aardige van die video's is, dat ze meerdere jaren achtereen kunnen worden gebruikt, ook na de lockdown. MosaLira werkt behalve met eigen leerkrachten ook samen met mensen van Maastricht Sport, andere deskundigen zoals een voedingsconsulente. Zulke creatieve samenwerkingsverbanden zijn in de klas zelf veel lastiger. Dus biedt het online-concept ook weer nieuwe mogelijkheden.

De serie wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Kanunnik Salden en de Stichting Sint Clemens in Maastricht.