Gezondheidsakkoord Limburg

Schermafbeelding 2018-04-25 om 15.27.20.png

Het zou een oplossing kunnen worden, dit gezondheidsakkoord Limburg. Deze 24e april vond de aftrap plaats van die gedachte. Want in de Franse Zaal van de Hogere Hotel- en Managementschool in Maastricht, kwamen zo'n 55 partijen bijeen die allemaal hetzelfde probleem onderkennen: de Limburgse gezondheid loopt achter bij die van de rest van het land. En de arbeidsparticipatie van de limburger hobbelt aldoor in die achterstand mee.

Initiatiefnemers Paul Borm, Fons Bovens, Maria Jansen, Loes Klaasse, Andre Knottnerus, Ton Mans, Cees Sterk, Theo Thuis, Paulette Wauben en Jan Zuidam hadden een selecte groep beleidmakers, deskundigen en bestuurders uitgenodigd, om de Limburgse hindernissen in kaart te krijgen. 

Snapseed (3).jpeg

De initiatiefgroep Gezondheidsakkoord stelde voor om langs drie programmalijnen tot uitspraken te komen:

1. Gezonde jeugd (een veilig klimaat om in op te groeien, betere talentontwikkeling, vroege signalering ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten, gezond gewicht) 

2. Gezonde wijk (prioritering van thema's, nieuwe kijk op gezondheid in relatie tot deelname aan de samenleving) 

3. Gezonde en vitale arbeid en arbeidsmarkt (hogere en betere participatie, meer aandacht voor gezondheid in bedrijven) 

Dus ging het voltallige gezelschap in drie groepen aan de slag om deze onderwerpen te bespreken.  

Snapseed.jpeg

 

Bij de evaluatie van de middag werd duidelijk dat er veel betrokkenheid heerst. En op veel punten ook eenstemmigheid over de mogelijke aanpak van deze complexe problematiek. Omdat de problemen over meerdere domeinen heen lopen, valt aan een integrale aanpak niet te ontkomen. Dat maakt een vervolg op deze bijeenkomst zowel uitdagend als complex. Het laatste woord is dan ook nog niet gesproken.   

Maar de bereidheid om visie, producten met elkaar te delen en te leren en snel te vertalen naar de eigen organisatie blijkt groot. Alle deelnemers waren het erover eens: nu doorpakken! Dat gebeurt door de geopperde ideën om te zetten in doelgerichte acties.