gezonde lessen

De Covid19 pandemie heeft ook Maastricht in haar greep, waarbij alle leerlingen in het basisonderwijs thuis zitten. Daar krijgen ze online lessen van hun leerkrachten, maar zo blijft het onderwijs wel tamelijk beperkt. Wil je online blijven boeien, zul je toch slimme schooltelevisie moeten bieden. Dus is SMPM met het schoolbestuur MosaLira in gesprek gegaan, om te zien wat er mogelijk is. En wat blijkt, dit moment leent zich bij uitstek om duizenden kinderen online les te geven op een interessante en gezonde manier.

In samenspraak met de docenten en hun coördinator Gezondheid & Sport Martijn Bodelier, als ook Fleur Verkade van JOGG Maastricht, hebben we een plan opgezet om een aantal proeflessen te programmeren. Leerkrachten gaan zelf de lessen invullen en krijgen daarbij de beschikking over een professioneel team dat vlot een reeks geslaagde lesprogramma's kan samenstellen. Bij T36 Media in Maastricht kregen enkele leerkrachten een training en zo is begonnen met de eerste les. 

Juf Cindy en juf Valeska hebben de eerste twee lessen voor hun rekening genomen. Zij presenteren onderwerpen die te maken hebben met taal, rekenen, natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde en natuurlijk ook voeding. Want gezonde voeding blijft natuurlijk een speerpunt van SMPM en de scholen. In sommige lessen is consulente Hanneke Philipsen te gast, die zeer toegankelijk voedingsadvies geeft. Wil je eens een aflevering bekijken, dan moet je hier beneden zijn.